Minja Subota - ''Deca su ukras sveta''

Nema sveta ni planete,
gde ne može stići dete,
jer sve dečje staze vode,
od igre do slobode.
Cveće je ukras bašte,
leptir je ukrsa cveta,
a deca puna mašte,
deca su ukras sveta.
Lepe pesme, tihe tajne,
sve ljubavi dečje sjajne,
neka planu, nek' se rode,
od igre do slobode.
Cveće je ukras bašte,
leptir je ukras cveta,
a deca puna mašte,
deca su ukras sveta.