Ivan Cankar
Čovjek sanja toliko sjajnu svjetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovu srcu.


Ivan Cankar
Čovjek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.


Ivan Cankar
I prijateljima treba reći istinu u lice.


Ivan Cankar
Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvjek skriveno.


Ivan Cankar
Laž ne ubija toljagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primjećuje kako djeluje.