Gospodin ulazi u svoj omiljeni restoran i sedne na uobičajeno mesto. Baci pogled na celi restoran i vidi prekrasnu ženu, koja sedi sama za stolom blizu njegovom.
Gospodin pozove konobara i zamoli ga da prekrasnoj ženi odnese bocu najboljeg i najskupljeg vina s vinske liste restorana. Muškarac je bio uveren da je, ukoliko ona prihvati njegovu gestu, pred njima vrlo zanimljiva i obećavajuća vecer. Konobar odnese bocu vina za gospodin stol i kaze joj:
- Ovo je ljubazna gesta gospodina koji sedi za onim stolom. - I pokaže na njega.
Žena pogleda bocu veoma hladno i s visoka i odluči poslati poruku gospodinu. Pripremi papirić i da ga konobaru, koji ga odmah odnese gospodinu. Na papiriću je pisalo:
- Da bih ja prihvatila bocu vina, koju ste mi Vi ljubazno ponudili, trebali biste u garaži imati Mercedes, u banci milion dolara i u pantalonama 20 centimetara!
Nakon što je pročitao poruku, gospodin odluči odgovoriti. Pripremi papirić i da ga ljubaznom konobaru, kako bi ga ovaj predao gospođi. Na njegovom je papiriću pisalo:
- Da bih izašao u susret Vašoj ljubaznoj molbi, mogao bih,eventualno, prodati moj Ferrari Modena, pa čak i moj Rolls-Royce, tako da mi u garaži ostane samo Mercedes 600SEL. Mogao bih investirati ili pak donirati 19 od 20 milijuna dolara, koje držim na računu u banci. Ali, ni za šta na svetu, pa čak ni za tako lepu i privlačnu ženu kao što ste Vi, ne bih odrezao 5 centimetara onoga što imam u pantalonama! Budite tako ljubazni i vratite mi moje vino.