Na prijemnom ispitu, na Likovnoj akademiji, pred kandidate su postavljene tri slike: izgoren hljeb, utopljen čovjek i trudna žena.
Zadatak je bio pronaći dvije riječi koje su karakteristične za sve...